Loading...


Šalom alejchem je medzinárodný multižánrový mestský umelecký festival, ktorý oživuje pestrosť, krásu a hĺbku židovskej tradície a kultúry.
Prostredníctvom umenia – najmä hudby a literatúry – festival oživuje a pripomína tradície späté so židovskými komunitami z územia Prešovského kraja s prepojením na komunity v zahraničí.

Šalom alejchem!

 

Druhý ročník Festivalu židovskej kultúry Šalom Alejchem prinesie okrem židovských zborových piesní aj tradičnú klezmerovú hudbu a literárno-hudobný večer venovaný Franzovi Kafkovi pri príležitosti 100. výročia smrti slávneho spisovateľa

Mariola Śpiewak (klarinet) - Grzegorz Śpiewak (akordeón) - Rafał Seweryniak (kontrabas)

V nedeľu 4. augusta ožije Dvorana evanjelického kolégia tradičnou ľudovou hudbou východoeurópskych Židov. Prešovskému publiku sa predstaví poľský klezmer súbor Di Galitzyaner Klezmorim. Skupina pochádza z Krakova a hráva tradičnú klezmer hudbu s typickými nástrojmi - klarinet, akordeón a kontrabas. Jej názov pochádza z jidiš a znamená „Hráči (krčmy) Galície“. Okrem starých židovských melódií skupina predstaví aj vlastné skladby. Skupina získala viacero ocenení, vystupuje v mnohých európskych krajinách a pravidelne hráva na celosvetovo najznámejšom festivale židovskej kultúry v Krakove.

V pondelok 5. augusta zavíta do Prešova vzácny hosť - básnik, spisovateľ, prekladateľ a vynikajúci znalec života a diela Franza Kafku, pán Milan Richter. Literárno-hudobným večerom si aj v Prešove pripomenieme 100. výročie smrti Franza Kafku. Kultúrna verejnosť sa môže tešiť na predstavenie života a diela slávneho spisovateľa a prednášku o jeho najznámejšom diele Premena spolu s autorskou prezentáciou jej nového slovenského prekladu. Ukážky z listov, denníkových záznamov a spomínanej poviedky Franza Kafku prednesie Igor Grossman.

Súčasťou podujatí bude aj výstava Prázdna stolička mapujúca osudy spolužiakov Evanjelického kolegiálneho gymnázia, ktorí boli vylúčení a deportovaní do koncentračných táborov.

Súčasťou podujatí bude aj výstava Prázdna stolička mapujúca osudy spolužiakov Evanjelického kolegiálneho gymnázia, ktorí boli vylúčení a deportovaní do koncentračných táborov.

V utorok 6. augusta odznejú židovské piesne na pôde Diakonického domova ELIM v podaní speváckeho súboru Con moto. Súčasťou festivalu budú tradičné workshopy zborovej hudby, počas ktorých bude mať široká spevácka verejnosť možnosť nacvičovať židovské piesne pod vedením vynikajúceho mladého klaviristu a dirigenta Ladislava Palkoviča. Druhý ročník festivalu vyvrcholí v stredu 7. augusta záverečným koncertom židovských piesní nacvičených účastníkmi zborových workshopov.

Iniciátorom a organizátorom festivalu je Con moto, festival podporil Prešovský samosprávny kraj a Poľský inštitút. Ďalšími partnermi sú Východný dištrikt ECAV na Slovensku, Evanjelické kolegiálne gymnázium, projekt Prázdna stolička, Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove, Fórum pre kultúru a Židovská náboženská obec.

Šalom alejchem!

 

 

 

 

Partneri:

Prešovský samosprávny kraj, Poľský inštitút, Východný dištrikt evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Con moto, Evanjelická spojená škola v Prešove, Prázdna stolička, Fórum pre kultúru, Židovská náboženská obec v Prešove

 

 

 


OZ Con moto
IČO: 42385083
Bankový účet:
Meno: Spevácky zbor Con moto
IBAN: SK68 7500 0000 0040 3000 8837